O projekte SENSES

V posledných rokoch bol zaznamenaný rastúci záujem o sociálne podniky v celej Európe. Avšak stále málo sociálnych podnikateľov má skúsenosti s úspešným založením a hlavne s rozvojom podniku, osvojením správneho vedenia malej firmy a spoluprácou s ďalšími subjektmi na trhu naprieč Dunajským regiónom. Projekt SENSES sa preto zameriava na vytvorenie nadnárodnej siete sociálnych podnikov, sociálne zodpovedných tradičných podnikov, finančných investorov, tvorcov politík a akademickej obce, ktorí budú spoločne podporovať inovatívny model sociálneho podnikania a sociálne inovácie pre trvalo udržateľný ekonomický rozvoj Dunajského regiónu.

Okrem iných výstupov, SENSES prináša 60 hodín kombinovaného tréningového programu, ktorý bol navrhnutý spolu s profesionálmi z rôznych oblastí. SENSES pomáha sociálnym podnikom vytvárať bilaterálne a multilaterálne trhové spolupráce so subjektmi verejného a súkromného sektora. Výsledky spoločne prispejú k rozvoju sebestačných sociálnych podnikov s komerčne životaschopnými obchodnými modelmi, ktoré sa zameriavajú priamo na šírenie účinných riešení na lokálnej úrovni.

Voliteľný 4-hodinový tréning naživo pre každý modul dal účastníkom možnosť získať osobné poradenstvo od kompetentného školiteľa. Účastníci sa mohli zamerať na problémy vlastného sociálneho podniku, klásť otázky a radiť sa, podeliť sa o svoje vedomosti a perspektívy s ďalšími účastníkmi. Prostredníctvom skupinových stretnutí spolu s ostatnými účastníkmi z rôznych profesií vytvorili vzájomné porozumenie a spoločne tak môžu naďalej rozvíjať myšlienky a plány pre sociálne inovácie a ich realizáciu.

Projekt SENSES prebieha v nasledujúcich krajinách:

  • Maďarsko 
  • Slovensko
  • Česko
  • Slovinsko
  • Rakúsko
  • Rumunsko
  • Chorvátsko
  • Srbsko
Táto webová lokalita používa súbory cookie. Pokračovaním v prehľadávaní týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie uložených vo vašom počítači.