SENSES - tečaj e-učenja za podršku društvenim poduzećima u Dunavskoj regiji


Dobro došli na online platformu za e-učenje SENSES projekta!

Ovaj online tečaj osmišljen je kako bi potaknuo društvene poduzetnike da upotpune svoja znanja i vještine kako bi uspješnije upravljali i održavali svoja društvena poduzeća.

Zašto je SENSES tečaj drugačiji?

Postoji nekoliko tečajeva e-učenja namijenjenih društvenim poduzetnicima. Projekt SENSES temelji se na našem istraživanju provedenom zbog istraživanja postojećih nedostataka u vještinama i znanju društvenih poduzetnika. Stoga je sadržaj tečaja prilagođen stvarnim potrebama ciljnih skupina.

Modularna struktura materijala za e-učenje fokusira se na najrelevantnije teme koje su društveni poduzetnici identificirali važnim područjima za učenje. Moduli istražuju u dubinu svako područje, tako da polaznik može steći detaljna znanja. Također, sadržaj ima vrlo praktičan fokus. Na kraju, moduli su razvijeni u okviru partnerstva SENSES, koje sadrži doprinos i iskustvo najboljih stručnjaka iz osam zemalja.

Detaljan sadržaj tečaja

Tečaj započinje uvodom koji slijedi šest modula koji pokrivaju najvažnije aspekte društvenog poduzetništva. Sve materijale za tečajeve možete pronaći na kartici "E-LEARNING":

Modul 1 - Kako razviti model društvenog poduzetništva pomoću alata Social Business Model Canvas

Modul 2 - Praktična marketinška znanja s posebnim naglaskom na alate online marketinga

Modul 3 - Prodaja i upravljanje s naglaskom na ulazak na nova tržišta

Modul 4 - Izazovi u upravljanju društvenim poduzećima

Modul 5 - Financijsko planiranje i upravljanje - kako postići dugoročnu financijsku održivost

Modul 6 - Alati za zaštitu intelektualnog vlasništva u društvenim poduzećima

Možete proći kroz sve module ili odabrati nekoliko njih, ovisno o vašim potrebama. Kvizovi ocjenjuju razinu stečenih novih znanja nakon svakog modula, a ako ste postigli 50 % ili više, dobivate potvrdu putem e-maila o završetku modula.

Više informacija o tečaju

Cilj tečaja je:

 1. pružiti polaznicima opći pregled društvenog poduzetništva kao prilike za ostvarivanje društvenih ciljeva kroz profesionalne poslovne prakse,
 2. pružiti praktična znanja o tome kako započeti i upravljati društvenim poduzećem na uspješan i održiv način
 3. pružiti praktične alate koji će polaznicima omogućiti:
 • razvoj koncepta održivog društvenog poslovanja
 • korištenje opće marketinške prakse
 • razvoj / poboljšanje tehnika prodaje i upravljanja
 • stjecanje potrebnog teorijskog znanja za upravljanje, planiranje strategije i uspješno djelovanje društvenog poduzeća
 • korištenje svih potrebnih metodologija upravljanja učinkom
 • razumijevanje osnovne financijske terminologije poslovanja i koristiti terminologije u uspješnom financijskom upravljanju
 • razumijevanje i korištenje potrebnih alata za postizanje dugoročne financijske održivosti, uključujući ulaganja i bespovratna sredstva.
 1. poboljšati vještine društvenog poduzetnika te kompetencije polaznika kako bi mogli prepoznati poslovne prilike za ostvarivanje društvenih ciljeva u svojim lokalnim zajednicama,
 2. osposobiti polaznike alatima kojima mogu identificirati, procijeniti i minimizirati rizike osnivanja i vođenja društvenog poduzeća
 3. razviti potrebne vještine i kompetencije polaznika za uspješno zapošljavanje različitih ranjivih skupina
 4. pružiti informacije i praktične alate sudionicima koji će im pomoći procijeniti i iskoristiti prednosti različitih komponenti ekosustava društvenog poduzetništva.

Popis se odnosi na cijeli modularni tečaj. U slučaju da polaznik završi samo odabrane module, ostvarit će ciljeve koji su navedeni u uvodnim dijelovima modula.

Ciljna skupina tečaja

 • rukovoditelji društvenih poduzeća koji žele unaprijediti svoj rad i svoje poslovanje
 • rukovoditelji, zaposlenici društvenih poduzeća koji žele steći nova znanja, unaprijediti svoje vještine i kompetencije vezane uz specifična područja društvenih poduzeća
 • osobe koje imaju ideju o pokretanju društvenog poduzeća, žele testirati svoju ideju te krenuti u pokretanje društvenog poduzeća
 • vlasnici mikro i malih poduzeća koji smatraju da ih njihova misija i predanost čine drugačijima od ostalih malih i srednjih poduzeća te bi željeli znati više o društvenom poduzetništvu i načinima na koje ga mogu uključiti u svoje poslovanje
 • gradonačelnici, općinski djelatnici koji bi željeli riješiti lokalne probleme uz pomoć društvenog poduzetništva
 • Predstavnici nevladinih organizacija koji žele pomoći svojim ciljnim skupinama i planiraju pokrenuti društveno poduzeće kako bi mogli riješiti probleme dugoročne održivosti svoje organizacije
 • donositelji politika i predstavnici interesnih skupina koji bi željeli biti aktivniji sudionici ekosustava društvenog poslovanja.

Kome nudimo tečaj e-učenja i edukativne susrete?

Onima koji

 • imaju ideju o osnivanju poduzeća s društvenim vrijednostima i utjecajem na lokalnu zajednicu, ali ne znaju kako ga pokrenuti
 • su već izradili poslovni plan, ali ga želite dalje razvijati
 • žele poboljšati svoje poduzetničke vještine
 • nisu samo poduzetnici usmjereni na vrijednost, ali žele ciljano obrazovanje o stvaranju društvenog učinka
 • žele povećati tržišni udio poduzeća ili se proširiti s lokalnog tržišta na regionalno, nacionalno ili međunarodno tržište
 • žele uspostaviti tržišne odnose s multinacionalnim poduzećima, ali teško do njih dopiru
 • žele saznati više o financijskim alatima za dugoročnu održivost.

On-line tečaj je za one koji žele učiti, ali ne mogu si priuštiti vrijeme da pohađaju nastavu u učionici.

Kriteriji prihvatljivosti za pridruživanje tečaju

Ne postoje strogi kriteriji za ulazak, niti očekivana prethodna specifična znanja, no sljedeći uvjeti mogu biti korisni za sudjelovanje na tečaju:

 • srednjoškolsko obrazovanja
 • interes, otvorenost prema društvenim problemima
 • spremnost na razmjenu dosadašnjih iskustava u relevantnim područjima
 • spremnost za davanje povratnih informacija o programu
 • spremnost za odvajanje potrebnog vremena za sudjelovanje.

Program je dostupan te pružamo dodatnu pomoć za bilo koju vrstu invaliditeta polaznika.

Na kraju tečaja ćete steći sljedeće kompetencije i znanja

Do kraja tečaja polaznici će:

 • steći široko znanje i razumijevanje o društvenom poduzetništvu,
 • razviti osjetljivost prema društvenim problemima i moći će ih identificirati u svojim zajednicama te identificirati relevantne odgovore na probleme u obliku društvenog poduzetništva
 • razviti opći poslovni pristup za rješavanje društvenih problema
 • biti u stanju procijeniti vlastite resurse, rizike i birati između mogućih društvenih poslovnih ideja
 • izgraditi kompetencije za razvoj i održavanje održivog poslovnog modela
 • moći razvijati svoje poslovne planove, pripremiti se za korištenje novih oblika financiranja te početi izlagati na novim tržištima
 • razumjeti važnost identificiranja, praćenja i procjene društvenog učinka te razumjeti mogućnosti korištenja novih znanja u svojim aktivnostima vezanim uz upravljanje društvenim poduzećima
 • stjecati temeljne financijske vještine, moći pripremiti vlastiti financijski plan i koristiti metodologiju financijskog upravljanja
 • moći identificirati svoje specifične probleme, slabosti vezana uz društvena poduzeća i potražiti pomoć kada je to potrebno
 • moći komunicirati, pregovarati s drugim poslovnim partnerima i izgraditi jaku i potpornu mrežu s drugim društvenim poduzećima i ostalim poduzećima na tržištu.

Popis se odnosi na cijeli modularni tečaj. U slučaju da se polaznik upisuje samo u odabrane module, stečena znanja i vještine navode se u uvodnim dijelovima modula.

Sadržaj i metodologija online tečaja

Teme po modulima:

Uvod – Ukratko o društvenom poduzetništvu

Modul 1: Razvoj ideje društvenog poduzeća uz pomoć alata Social Business Model Canvas - Kako biti inovativan – Kreativno razmišljanje u društvenim poduzećima

Modul 2: Učinkoviti marketinški alati za društvena poduzeća, s posebnim naglaskom na on-line marketing

Modul 3: Upravljanje prodajom i procesima, s posebnim naglaskom na ulazak na nova tržišta

Modul 4: Izazovi u upravljanju društvenim poduzećem, s posebnim naglaskom na mjerenje socijalnog utjecaja

Modul 5: Kako osigurati dugoročnu financijsku održivost?

Modul 6: Upravljanje intelektualnim vlasništvom i inovacijama

Svaki modul sadrži prezentacije, stručne videozapise te najbolje prakse. Materijali su na engleskom jeziku, dok su prezentacije dostupne na nacionalnim jezicima u obrascu Power Point Presentation.

Treneri, mentori na tečaju

Svaki partner SENSES projekta odabrao je najiskusnije trenere za off-line tečajeve.

Ova stranica koristi kolačiće. Nastavljajući pregledavati ovu stranicu, pristajete na korištenje kolačića pohranjenih na vašem računalu.