SENSES – onlajn kurs učenja za socijalna preduzeća u Dunavskom region

Dobrodošli na onlajn platformu SENSES projekta!

Ovaj online kurs učenja pripremljen je kako bi pomogao socijalnim preduzetnicima da popune nedostatke u znanju i veštinama u cilju uspešnog upravljanja i vođenja socijalnih preduzeća.

Zašto je SENSES kurs specijalan?

Postoji nekoliko onlajn kurseva posvećenih socijalnim preduzetnicima. Projekat SENSES, međutim, zasniva se na našem istraživanju koje je sprovedeno kako bi se definisali postojeći nedostaci u znanju socijalnih preduzetnika. Na ovaj način sadržaj kursa je prilagođen stvarnim potrebama ciljnih grupa.

Modularna struktura materijala za onlajn učenje fokusira se na najrelevantnije teme koje su socijalni preduzetnici identifikovali kao važne oblasti. Moduli idu duboko u svaku oblast, tako da polaznik može steći detaljna znanja. Ipak, sadržaj ima veoma praktičan fokus. Na kraju, ali ne i manje važan aspekt, moduli obuke su razvijeni u okviru partnerstva SENSES projekta, koji je objedinio doprinos i iskustvo najboljih stručnjaka iz 8 zemalja.

Detaljan pregled sadržaja kursa

Kurs počinje sa uvodom koji prati 6 modula koji pokrivaju najvažnije aspekte socijalnog preduzetništva. Sve materijale za kurs možete pronaći u odeljku"E-LEARNING":

Modul 1 - Kako razviti model socijalnog preduzeća uz pomoć socijalne biznis mape

Modul 2 - Praktično marketinško znanje sa posebnim osvrtom na onlajn marketinške alate

Modul 3 - Prodaja i upravljanje aktuelnim kanalima prodaje, sa fokusom na ulazak na nova tržišta

Modul 4 - Izazovi u upravljanju socijalnim preduzećima

Modul 5 - Finansijsko planiranje i upravljanje - kako postići dugoročnu finansijsku održivost

Modul 6 - Alati za zaštitu intelektualne svojine u socijalnim preduzećima

Možete proći kroz sve module ili možete odabrati  neke od njih, na osnovu vaših potreba. Test na kraju svakog modula služi proceni nivoa vašeg stečenog znanja nakon svakog modula, a ako ste postigli 50% ili više pozitivnih odgovora, dobićete potvrdu putem e-maila o završetku modula.

Više informacija o kursu

Kurs treba da Vam obezbedi sledeće:

1. Opšti pregled o socijalnom preduzetništvu kao mogućnosti za ostvarivanje društvenih ciljeva kroz profesionalnu poslovnu praksu,

2. Praktična znanja o tome kako započeti i voditi društvena preduzeća uspešno i na održiv način

3. Praktične alate koji omogućavaju polaznicima obuku:

 • razvoj koncepta održivog društvenog poslovanja,
 • uvid u opšte marketinške prakse
 • pregled tehnika prodaje i upravljanja kanalima prodaje
 • neophodna teorijska znanja o menadžmentu u cilju planiranja strategije i uspešnog rada socijalnih preduzeća
 • potrebnu metodologiju upravljanja resursima i rezultatima kako bi se pratila i poboljšatla efikasnost u različitim oblastima poslovanja
 • pregled osnovne finansijske terminologije poslovanja sa ciljem uspešnog finansijskog upravljanja
 • uvid u načine korišćenja neophodnih sredstava za obezbeđivanje dugoročne finansijske održivosti, uključujući investicije, grantove.

4.  Pruži mogućnost za unapređenje socijalnih preduzetničkih veština i kompetencija u cilju procene poslovnih prilika za realizaciju socijalnih ciljeva u svojim zajednicama,

5. Obezbedi sredstva za polaznike kako bi mogli da identifikuju, procene i minimiziraju rizike osnivanja i vođenja SE

6. Razviti potrebne veštine, kompetencije polaznika kako bi mogli uspešno zaposliti predstavnike različitih ranjivih grupa

7. Pružiti informacije, praktične alate za učesnike kako bi oni imali sposobnost da procene i iskoriste prednosti različitih komponenti ekosistema za dugoročni uspeh njihovog socijalnog preduzeća

Lista se odnosi na kompletan kurs. U slučaju da se polaznik upiše samo u odabranim modulima, ciljevi su navedeni u uvodnim delovima modula.

Target grupe kursa

 • Menadžeri socijalnih preduzeća koji žele da poboljšaju svoje rezultate
 • Rukovodioci, zaposleni u socijalnim preduzećima koji žele da steknu znanje, da poboljšaju svoje veštine i kompetencije vezane za specifične oblasti rada socijalnih preduzeća
 • Ljudi sa idejama vezano za socijalna preduzeća, koji bi želeli da procene svoje ideje i naprave korake kako bi pokrenuli posao
 • Vlasnici mikro i malih preduzeća koji osećaju da ih njihova misija i predanost čine drugačijima od ostalih malih i srednjih preduzeća, i žele da saznaju više o socijalnom preduzetništvu i uključe ga u svoje poslovne aktivnosti;
 • Gradonačelnici, opštinski službenici koji bi želeli da reše lokalne probleme uz pomoć socijalnog preduzetništva
 • Predstavnici nevladinih organizacija koji bi želeli da služe svojim ciljnim grupama na duži rok i koji planiraju pokretanje socijalnog preduzeća kako bi rešili probleme dugoročne održivosti svoje organizacije
 •  kreatori politika i predstavnici interesnih grupa koji bi želeli da budu aktivniji akteri socijalnog poslovnog ekosistema.

Kome su namenjeni onlajn i oflajn kurseve?

Onima koji:

 • imaju ideju da osnuju preduzeće sa društvenim vrednostima i uticajem na lokalnu zajednicu, ali ne znaju kako da ga započnu
 • imaju već izrađen poslovni plan, ali žele dalje da ga razvijaju?
 • žele da poboljšaju svoje preduzetničke veštine uopšte
 • nisu samo preduzetnici koji su usredsređeni na vrednost, već im je potrebno više ciljanog obrazovanja za stvaranje društvenog uticaja?
 • žele da povećaju tržišni udeo preduzeća ili pređu sa lokalnog tržišta na regionalno, nacionalno ili čak međunarodno tržište
 • Žele da uspostave tržišne odnose sa multinacionalnim kompanijama, ali im je teško da dođu do njih?
 •  Žele da nauče o finansijskim alatima za dugoročnu održivost.

Naravno onlajn kurs je dragocen za one koji žele da uče, ali ne mogu sebi da priušte vreme da pohađaju časove u učionici.

Koji su kriterijumi da se priključite kursu

Generalno, ne postoje strogi kriterijumi da se priključite kursu, niti se očekuje prethodno specifično znanje, ali sledeći uslovi mogu biti korisni za učešće na kursu:

 • bilo koja vrsta srednjeg obrazovanja kao minimalni nivo
 • interes, otvorenost prema socijalnim problemima
 • spremnost za razmenu dosadašnjih iskustava u relevantnim oblastima
 • spremnost da pružite povratne informacije o programu
 • spremnost da se izdvoji potrebno vreme za učešće

Kompentencije i znanje koje se očekuje na kraju kursa

Do kraja kursa polaznici će:

 • imati široko znanje i razumevanje o socijalnom preduzetništvu,
 • razviti osetljivost prema socijalnim problemima i moći će da ih identifikuju u svojim zajednicama kao i da identifikuju relevantne odgovore na njih kroz socijalno preduzetništvo
 • razviti opšti poslovni pristup za rešavanje socijalnih problema
 • biti u stanju da procene sopstvene resurse, rizike i da izaberu između mogućih socijalnih poslovnih ideja
 • izgraditi kompetentnost za razvoj i primenu održivog poslovnog modela
 • biti u stanju da razviju svoje poslovne planove, pripreme se za korišćenje novih oblika finansiranja kao i za izlaganje novih tržišta
 • moći da razumeju važnost prepoznavanja, praćenja i procene društvenog uticaja i biti u mogućnosti da primene stečeno znanje u svojim aktivnostima, a koje su vezane za upravljanje u socijalnim preduzećima
 • steći osnovne finansijske veštine za pripremu sopstvenih finansijski planova i primene metodologiju u cilju održivog finansijskog upravljanja

Lista se odnosi na celokupni kurs. U slučaju da se polaznik upisuje samo na odabrane module, stečena znanja i veštine se navode u uvodnim delovima modula.

Sadržaj i metodologija onlajn kursa

Sledeće teme su pokrivene modulima:

Uvod - Socijalno preduzetništvo ukratko

Modul 1: Razvoj ideje socijalnog preduzeća uz pomoć Canvas modela socijalnog biznisa - Kako biti inovativan – Način razmišljanja za društvena preduzeća:

Modul 2: Efektivni marketinški alati za socijalna preduzeća, sa posebnim fokusom na onlajn marketing

Modul 3: Prodaja i upravljanje kanalima prodaje, sa posebnim fokusom na ulazak na nova tržišta

Modul 4: Izazovi u upravljanju socijalnim preduzećem, sa posebnim fokusom na merenje socijalnog uticaja

Modul 5: Kako osigurati dugoročnu finansijsku održivost?

Modul 6: Upravljanje intelektualnom svojinom i inovacijama

Svaki modul sadrži prezentacije, stručne video snimke, najbolje prakse. Materijali su na engleskom jeziku, prezentacije su dostupne na nacionalnim jezicima u Power Point prezentaciji.

Treneri, tutori kurseva

Svaki partner SENSES projekta odabrao je najiskusnije trenere za oflajn kurseve.

Ovaj sajt koristi kolačiće za funkcionisanje. Nastavlјajući da pretražujete ovaj sajt, pristajete na upotrebu kolačića uskladištenih na Vašem računaru.