SENSES – inspirativní on-line kurz pro sociální podniky v zemích podunajského regionu

Vítejte u on-line vzdělávacího kurzu projektu SENSES!

Tento kurz byl vytvořen, aby pomohl sociálním podnikům posílit jejich pozice na trhu, vzdělávat a zlepšit vyhlídky pro dlouhodobou udržitelnost.

Proč zrovna tento kurz?

Existuje celá řada on-line kurzů určených pro sociální podniky. Avšak kurz vytvořený v rámci projektu SENSES byl vytvořen na základě analýz v zemích, které se projektu účastní a jejich výstupy byly zohledněny při jeho tvorbě. Tímto způsobem vznikl kurz, který se zaměřuje na aspekty a znalosti, které v oblasti sociálního podnikání chybí nejvíce.

Modulární struktura kurzu umožňuje zájemcům absolvovat jen některé moduly nebo absolvovat kurz celý. Tematicky je zaměřen na oblasti, které sociální podnikatele trápí nejvíce. Každé téma je zpracováno poměrně podrobně, nechybí však praktické poznatky z praxe, která je založena na zkušenostech ze všech osmi zapojených zemí (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko a Srbsko).

Podrobný obsah kurzu

Kurz začíná úvodem, který je následován šesti moduly, které pokrývají nejdůležitější aspekty sociálního podnikání. Všechny kurzy jsou dostupné v záložce “E-LEARNING”:

Modul 1 – Jak rozvíjet model sociálního podniku pomocí metody Business canvas

Modul 2 – Praktické marketingové postupy s důrazem na nástroje on-line marketingu

Modul 3 – Podpora prodeje a procesů se zaměřením na expanzi na nové trhy

Modul 4 – Úskalí řízení sociálního podniku

Modul 5 – Finanční plánování a management – jak dosáhnout dlouhodobé finanční stability

Modul 6 – Nástroje ochrany duševního vlastnictví pro sociální podniky

Můžete projít všechny moduly nebo si vybrat jen některé dle Vašich potřeb. Závěrečné kvízy na konci každého z modulů vyhodnotí úroveň nabytých znalostí, a pokud bude vaše skóre vyšší než 50%, získáte e-mailem certifikát o absolvování modulu.

Další informace o kurzu

Cílem kurzu je:

 1. poskytnout účastníkům základní souhrn informací o sociálním podnikání jako příležitosti dosáhnout sociálních cílů profesionálními obchodními praktikami,
 2. poskytnout účastníkům praktické znalosti jak úspěšně založit sociální podnik a řídit ho udržitelným způsobem,
 3. poskytnout účastníkům praktické nástroje, které jim umožní:
  • vytvořit udržitelný koncept sociálního podniku,
  • používat základní marketingové praktiky,
  • vytvořit/zdokonalit techniky na prodej a řízení procesů ve firmě,
  • osvojit si nezbytnou teorii řízení podniku na takové úrovni, aby byl účastník schopný plánovat strategii a úspěšně řídit provoz sociálního podniku,
  • možnost využít všechny nezbytné metodologie řízení výkonnosti, aby byl účastník schopný sledovat a zlepšovat efektivitu v různých oblastech sociálního podnikání,
  • porozumět základní finanční terminologii obchodu a využít ji pro úspěšné finanční řízení podniku,
  • porozumět a využít nezbytné nástroje pro zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti včetně zapojení investic, dotací či příspěvků,
 4. poskytnout účastníkům možnost vylepšit si své schopnosti a dovednosti v sociálním podnikání natolik, aby byl účastník schopen vyhodnotit obchodní příležitosti a zaměřit se na sociální cíle v dané komunitě,
 5. poskytnout účastníkům nástroje k identifikaci, evaluaci a minimalizaci rizik spojených se založením a provozem sociálního podniku,
 6. poskytnout možnost rozvinout nezbytné schopnosti a dovednosti účastníka natolik, aby byl schopný úspěšně zaměstnávat zástupce z různých cílových skupin,
 7. poskytnout informace a praktické nástroje účastníkům tak, aby byli schopni vyhodnotit a využít výhody různých složek vnějšího prostředí pro dlouhodobý úspěšný rozvoj jejich sociálního podniku.

Seznam se vztahuje k celému modulárnímu kurzu. V případě, že se účastník zapíše pouze do vybraných modulů, cíle jsou vypsány v úvodní části každého modulu.

Více…

Tato stránká používá soubory typu cookie. Pokračováním souhlasíte s ukládáním těchto souborů na Vášem počítači