SENSES – onlajn kurs učenja za socijalna preduzeća u Dunavskom region

Dobrodošli na onlajn platformu SENSES projekta!

Ovaj online kurs učenja pripremljen je kako bi pomogao socijalnim preduzetnicima da popune nedostatke u znanju i veštinama u cilju uspešnog upravljanja i vođenja socijalnih preduzeća.

Zašto je SENSES kurs specijalan?

Postoji nekoliko onlajn kurseva posvećenih socijalnim preduzetnicima. Projekat SENSES, međutim, zasniva se na našem istraživanju koje je sprovedeno kako bi se definisali postojeći nedostaci u znanju socijalnih preduzetnika. Na ovaj način sadržaj kursa je prilagođen stvarnim potrebama ciljnih grupa.

Modularna struktura materijala za onlajn učenje fokusira se na najrelevantnije teme koje su socijalni preduzetnici identifikovali kao važne oblasti. Moduli idu duboko u svaku oblast, tako da polaznik može steći detaljna znanja. Ipak, sadržaj ima veoma praktičan fokus. Na kraju, ali ne i manje važan aspekt, moduli obuke su razvijeni u okviru partnerstva SENSES projekta, koji je objedinio doprinos i iskustvo najboljih stručnjaka iz 8 zemalja.

Detaljan pregled sadržaja kursa

Kurs počinje sa uvodom koji prati 6 modula koji pokrivaju najvažnije aspekte socijalnog preduzetništva. Sve materijale za kurs možete pronaći u odeljku"E-LEARNING":

Modul 1 - Kako razviti model socijalnog preduzeća uz pomoć socijalne biznis mape

Modul 2 - Praktično marketinško znanje sa posebnim osvrtom na onlajn marketinške alate

Modul 3 - Prodaja i upravljanje aktuelnim kanalima prodaje, sa fokusom na ulazak na nova tržišta

Modul 4 - Izazovi u upravljanju socijalnim preduzećima

Modul 5 - Finansijsko planiranje i upravljanje - kako postići dugoročnu finansijsku održivost

Modul 6 - Alati za zaštitu intelektualne svojine u socijalnim preduzećima

Možete proći kroz sve module ili možete odabrati  neke od njih, na osnovu vaših potreba. Test na kraju svakog modula služi proceni nivoa vašeg stečenog znanja nakon svakog modula, a ako ste postigli 50% ili više pozitivnih odgovora, dobićete potvrdu putem e-maila o završetku modula.

Više informacija o kursu

Kurs treba da Vam obezbedi sledeće:

1. Opšti pregled o socijalnom preduzetništvu kao mogućnosti za ostvarivanje društvenih ciljeva kroz profesionalnu poslovnu praksu,

2. Praktična znanja o tome kako započeti i voditi društvena preduzeća uspešno i na održiv način

3. Praktične alate koji omogućavaju polaznicima obuku:

  • razvoj koncepta održivog društvenog poslovanja,
  • uvid u opšte marketinške prakse
  • pregled tehnika prodaje i upravljanja kanalima prodaje
  • neophodna teorijska znanja o menadžmentu u cilju planiranja strategije i uspešnog rada socijalnih preduzeća
  • potrebnu metodologiju upravljanja resursima i rezultatima kako bi se pratila i poboljšatla efikasnost u različitim oblastima poslovanja
  • pregled osnovne finansijske terminologije poslovanja sa ciljem uspešnog finansijskog upravljanja
  • uvid u načine korišćenja neophodnih sredstava za obezbeđivanje dugoročne finansijske održivosti, uključujući investicije, grantove.

4.  Pruži mogućnost za unapređenje socijalnih preduzetničkih veština i kompetencija u cilju procene poslovnih prilika za realizaciju socijalnih ciljeva u svojim zajednicama,

5. Obezbedi sredstva za polaznike kako bi mogli da identifikuju, procene i minimiziraju rizike osnivanja i vođenja SE

6. Razviti potrebne veštine, kompetencije polaznika kako bi mogli uspešno zaposliti predstavnike različitih ranjivih grupa

7. Pružiti informacije, praktične alate za učesnike kako bi oni imali sposobnost da procene i iskoriste prednosti različitih komponenti ekosistema za dugoročni uspeh njihovog socijalnog preduzeća

Lista se odnosi na kompletan kurs. U slučaju da se polaznik upiše samo u odabranim modulima, ciljevi su navedeni u uvodnim delovima modula.

Ovaj sajt koristi kolačiće za funkcionisanje. Nastavlјajući da pretražujete ovaj sajt, pristajete na upotrebu kolačića uskladištenih na Vašem računaru.