O transnacionalnem programu Interreg Podonavje

Transnacionalni program Podonavje je finančni instrument evropskega teritorialnega sodelovanja (ETC), bolj znan kot Interreg. ETC je eden od ciljev kohezijske politike Evropske unije in zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjave politik med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji iz različnih držav članic.

Transnacionalni program Podonavje spodbuja gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo v Podonavju s povezovanjem politik na izbranih področjih.

Da bi dosegli višjo stopnjo teritorialne integracije zelo heterogene podonavske regije, program transnacionalnega sodelovanja deluje kot gonilo politike in pionir pri reševanju skupnih izzivov in potreb na posebnih političnih področjih, kjer se pričakuje, da bo transnacionalno sodelovanje prineslo oprijemljive rezultate.

Glede na geografsko pokritost ta zelo zapleten program zagotavlja politično razsežnost transnacionalnega sodelovanja, ki je edinstveno v Evropi in se uspešno sooča z izzivi, kot je zagotavljanje dobrih mehanizmov za pogodbene partnerje, ki prejemajo sredstva iz različnih instrumentov EU.

Transnacionalni program Podonavje financira projekte za razvoj in praktično izvajanje političnih okvirov, orodij in storitev ter konkretne majhne pilotne naložbe. Prizadeva si za močno dopolnjevanje s širšo strategijo EU za Podonavje (EUSDR).

Ta spletna stran uporablja piškotke za delovanje. Z nadaljnjim brskanjem po tej strani se strinjate z uporabo piškotkov, shranjenih v vašem računalniku.