O programe Danube Transnational Programme

Program nadnárodnej spolupráce DANUBE je nástroj na financovanie Európskej územnej spolupráce (ETC), známej skôr pod názvom Interreg. ETC je jedným z cieľov kohéznej politiky Európskej únie a vytvára rámec pre implementáciu spoločných akcií a výmen skúseností medzi národnými, regionálnymi a miestnymi aktérmi z rôznych členských zemí EÚ.

Program nadnárodnej spolupráce DANUBE (The Danube Transnational Programme - DTP) podporuje ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť v podunajskom regióne pomocou súladu stratégií vo vybraných oblastiach.

Aby sa dosiahla vyššia miera územnej integrácie v inak rôznorodému podunajskom regióne, vystupuje program nadnárodnej spolupráce ako priekopník a hnacia sila pre spoločné výzvy a potreby v oblastiach, kde medzinárodná spolupráca môže priniesť hmatateľné výsledky.

Tento program je vďaka svojmu geografickému rozsahu veľmi komplexný a poskytuje politický základ pre nadnárodnú spoluprácu. Svojím rozsahom je tento program jedinečný v celej Európe a zároveň sa úspešne vyrovnal s celým zástupom prekážok, ako napr. správne použitie prostriedkov z niekoľko finančných nástrojov EÚ.

Program nadnárodnej spolupráce DANUBE financuje projekty pre rozvoj a praktické využitie stratégií, strategických nástrojov a služieb a taktiež drobné pilotné investície. Projekty podporené z tohoto programu by sa mali prekrývať s cieľmi vytýčenými v rámci Európskej stratégie pre rozvoj Dunajského regiónu (EUSDR)

Táto webová lokalita používa súbory cookie. Pokračovaním v prehľadávaní týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie uložených vo vašom počítači.