O Dunavskom transnacionalnom programu

Dunavski transnacionalni program je finansijski instrument Evropske teritorijalne saradnje (ETC), poznatiji kao Interreg. ETC je jedan od ciljeva kohezione politike Evropske unije i pruža okvir za implementaciju zajedničkih akcija i razmene politika između nacionalnih, regionalnih i lokalnih aktera iz različitih država članica.

Dunavski transnacionalni program (DTP) promoviše ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Dunavskom regionu kroz integraciju politika u odabranim oblastima.

Kako bi se postigao veći stepen teritorijalne integracije veoma heterogenog dunavskog regiona, program transnacionalne saradnje deluje kao pokretač politike i pionir u rešavanju zajedničkih izazova i potreba u specifičnim oblastima politike gde se očekuje da transnacionalna saradnja donese opipljive rezultate.

S obzirom na geografsku pokrivenost, ovaj veoma složen program pruža političku dimenziju transnacionalnoj saradnji koja je jedinstvena u Evropi, uspešno se suočavajući sa izazovima kao što su osiguranje dobrih mehanizama za ugovorne partnere koji primaju sredstva iz različitih EU instrumenata.

Dunavski transnacionalni program finansira projekte za razvoj i praktičnu implementaciju okvira politika, alata i usluga i konkretnih malih pilot investicija. Traže se snažne komplementarnosti sa širim Strategijama EU za Dunavski region (EUSDR).
Ovaj sajt koristi kolačiće za funkcionisanje. Nastavlјajući da pretražujete ovaj sajt, pristajete na upotrebu kolačića uskladištenih na Vašem računaru.